เชิญร่วมสัมมนาคุณภาพ ในงาน METALEX 2012

07 Nov 2012

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--รี้ด เทรดเด็กซ์

บริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ ขอเชิญชวนนักอุตสาหกรรรม เข้าร่วมฟังการสัมมนาเทคโนโลยีโลหะการ อาทิ การพัฒนาประสิทธิภาพระดับสูงในอุตสาหกรรมเหล็ก การพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเชื่อม ในงานเมทัลเล็กซ์ 2012 งานแสดงเทคโนโลยีโลหะการประจำปีและใหญ่ที่สุดในภูมิภาค วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2555 นี้ ที่ ไบเทค บางนา

โดยครั้งนี้ มีไฮไลต์สัมมนาพิเศษ คือ

1. “ The New Cutting-Edge of High Precision Manufacturing Industries” สัมมนาเชิงวิเคราะห์บทบาทสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีของนาโน เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ภาคการผลิตระดับโลก โดยมีบุคคลสำคัญด้านนาโนเทคโนโลยีโลกมาให้ข้อมูล อาทิ Dr.Mihail- C. Roco ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนาโนเทคโนโลยี มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการขนานนามว่า \"บิดาแห่งการพัฒนานาโนเทคโนโลยี\" และ Dr.Ioan D. Marinescu ผู้อำนวยการศูนย์ PMMC (Precision Micro-Machining Center) College of Engineering, The University of Toledo

2. “4th Thai – Japan Die and Mold Technology Symposium” สัมมนาเชิงวิเคราะห์บทบาทสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยสู่ภาคการผลิตระดับโลก โดยเฉพาะในฐานะที่ประเทศไทย ถือว่าเป็นฐานการผลิตและสนับสนุนรายใหญ่ของโลก ในด้านภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์หรือ Automobile Asian Hub

3. Metallurgy Forum -“Steel’s Reliability in Construction Applications” สัมมนาเชิงวิเคราะห์บทบาทสำคัญและสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้าง เพื่อให้สามารถแข่งขันและเตรียมพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4. “ Effective Recruiting & Employment Strategies and Practice for Thailand ” “การบริหารสไตล์ญี่ปุ่น เคล็ดไม่ลับสำหรับนักธุรกิจไทย” การสัมมนามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของนักธุรกิจญี่ปุ่นกับนักธุรกิจไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันสู่การสร้างความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน

5. “ Family Business ความท้าทายของธุรกิจครอบครัว ในปี 2013 ” ร่วมเสวนาความท้าทายในการดำเนินธุรกิจครอบครัว ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วพร้อมการเตรียมตัวเพื่อรับมือถ่ายทอดความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ในยุคปัจจุบันมุ่งสู่การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

**สรุปหัวข้อสัมมนาและวันเวลา**

1 METALEX NANO Forum “The New Cutting-Edge of High Precision Manufacturing Industries” -English 21 November 2012- 13.30 pm-17.00 pm , 22 November 2012 – 13.30 pm-16.45 pm

2 Japan Mold & Die Symposium -English & Japanese- 22 November 2012- 8.30 am -17.20 pm

3 Metallurgy Forum by KMUTT -English & Thai- 22 November 2012- 8.30 am -17.15 pm

4 Metallurgy Forum by MMRI

“Steel’s Reliability in Construction Applications”

“ความคงทนของเหล็กกล้าในงานก่อสร้าง” -Thai- 23 November 2012 –10.15 am- 16.00 pm

5 Effective Recruiting & Employment Strategies and Practice for Thailand

-Japanese- 24 November 2012- 10.00 am-11.45 am

6 “Japanese Management Style for the Success of Thai Businesses”

-Thai- 24 November 2012- 13.00 pm -16.00 pm

7 Family Business

“ความท้าทายของธุรกิจครอบครัว ในปี 2013” -Thai- 24 November 2012- 13.00 pm -16.00 pm

ข้อมูลรายละเอียด รวมถึงตารางการสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.metalex.co.th/html/conf.html E mail : [email protected]

Contact Center : 02 686 7222

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net