เปิดบ้าน PIM (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) เจาะลึกแนวทางการศึกษาแบบใหม่ Corporate University

15 Nov 2012

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกทม.และปริมณฑล และต่างจังหวัดทุกท่านเข้าร่วมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 7 กรณีศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ตอน “ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณผ่านลายผิววิทยา” ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555เวลา 08.30 – 16.30 น.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ถนนแจ้งวัฒนะ)

หมายเหตุ : ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อรทัย (กบ)

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2832 0203

มือถือ 08 9708 7825

E-mail : [email protected]

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net