ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดงานมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 “Morningstar Fund Awards Thailand 2013” และสัมมนา "ถอดรหัสกองทุนยอดเยี่ยม พร้อมเทคนิคบริหารพอ

19 Mar 2013

กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--ตลท.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 “Morningstar Fund Awards Thailand 2013” และสัมมนา "ถอดรหัสกองทุนยอดเยี่ยม พร้อมเทคนิคบริหารพอร์ตเพื่อชีวิต” ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 12.00-17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก ตามกำหนดการ ดังนี้

12.00 น.

ลงทะเบียน

13.00 น.

กล่าวเปิดงาน

โดย คุณเกศรา มัญชุศรี

รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13.20 น.

กล่าวแสดงความยินดี

โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

13.30 น.

กล่าวแนะนำรางวัล Morningstar Fund Awards Thailand 2013

โดย Chris Galloway

Managing Director and Head of Investment Advisory, Ibbotson Associates, Australia

13.50 น.

พิธีมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมปี 2013 “Morningstar Fund Awards Thailand 2013” จำนวน 7 รางวัล

  • รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2013 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดเล็กถึงปานกลาง (Equity General)
  • รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2013 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap)
  • รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2013 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)
  • รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ปี 2013 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว

(Mid/Long Term Bond)

  • รางวัลกองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม ปี 2013 (Long Term Equity Fund)
  • รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ปี 2013 ประเภท ตราสารทุน

(Retirement Mutual Fund – Equity)

  • รางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ปี 2013 ประเภท ตราสารหนี้

(Retirement Mutual Fund – Fixed Income)

14.30 น.

ถ่ายภาพร่วมกัน

14.45 น.

สัมมนา "ถอดรหัสกองทุนยอดเยี่ยม พร้อมเทคนิคบริหารพอร์ตเพื่อชีวิต"

โดย 7 ผู้จัดการกองทุนมือบริหารกองทุนยอดเยี่ยม -กภ-