ภาพข่าว: โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

23 Jan 2013

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เพื่อประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2556 โดยมี คณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมฯ รวมทั้งเยาวชน สมาชิกชมรม หน่วยงานรับผิดชอบ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ติดต่อ:

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

9/9 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net