ซีพีเอฟเดินหน้าพัฒนาอาหารไทยสู่ครัวโลก จับมือโรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทย ม.ล.พวง ทินกร นำร่องหนุนบุคลากรด้านอาหารเป็นมืออาชีพในระดับสากล

23 Jan 2013

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยฝ่ายขายฟู้ดเซอร์วิส ผลิตภัณฑ์อาหารแบรนด์ CP ทั้งกลุ่มหมู ไก่ ไข่ และแปรรูปอื่นๆ และโรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทย ม.ล.พวง ทินกร จัดโครงการ “ความร่วมมือการพัฒนาอาหารไทยสู่ครัวโลก” สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร พัฒนาสูตรอาหาร ด้วยการให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “ซีพี” โดยมีนายณัฏฐชัย ถิรคุณพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ และอาจารย์อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา ประธานผู้บริหาร โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทย มล. พวง ทินกร ร่วมเปิดโครงการฯ ที่โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทย ม.ล.พวง ทินกร ประชาชื่น

นายณัฏฐชัย เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัย โดยผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารทั้งสดและพร้อมรับประทานภายใต้ตราสินค้า CPโดยมุ่งมั่นสร้างความเติบโตและสร้างสินค้าอาหารคุณภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลก ตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” สำหรับธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส มุ่งให้ความสำคัญดำเนินธุรกิจสินค้าตราซีพีในกลุ่ม 3 กลุ่มพันธมิตรคู่ค้าหลัก คือ กลุ่มร้านอาหารที่มีสาขา (FOOD CHAIN) เช่น MK โออิชิ เคเอฟซี กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เซเรบอส ผู้ผลิตสินค้า แบรนด์ซุปไก่สกัด และกลุ่ม HORECA หรือกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และ แคเทอริ่ง เช่น การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ โดยมีอัตราการเติบโตรวมเฉลี่ยต่อปี ที่ประมาณ 20%

โครงการ “ความร่วมมือการพัฒนาอาหารไทยสู่ครัวโลก” เป็นการร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านอาหารให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล ขณะเดียวกันยังนับเป็นการส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยมีการพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ ตอบสนองโอกาสการขยายธุรกิจร้านอาหารไทยที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงปีละ 40% อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกที่รู้จักและชื่นชอบอาหารไทย ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในอันดับ 4 ของโลก อาทิ เมนูมัสมั่น เมนูอันดับ 1 ที่ทั่วโลกให้ยอมรับ

“สำหรับความร่วมมือดังกล่าวกับโรงเรียนฯ ในเบื้องต้นจะจัดส่งเป็นวัตถุดิบ หมู,ไก่, และไข่ไก่สด เพื่อเป็นวัตถุดิบในการเรียนการสอนประกอบอาหาร ส่วนการต่อยอดและขยายโอกาสความร่วมมือในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มเติมกลุ่มสินค้า ซึ่งอาจเป็นไส้กรอก ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือเป็ดต่อไปตามความเหมาะสม ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายช่องทางการเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยระหว่างแบรนด์ซีพีกับผู้บริโภค และคาดว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีศักยภาพสามารถช่วยเพิ่มยอดขายในส่วนของช่องทางขายฟู้ดเซอร์วิสจาก 5,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา (2555) เป็น 6,000 ล้านบาทตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปีนี้ (2556)” นายณัฏฐชัย กล่าวและว่า

ฝ่ายขายฟู้ดเซอร์วิส ตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะมียอดขายมากกว่า 10,000 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อสินค้าในปริมาณมากภายใต้คุณภาพเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ภายใต้แนวทางการให้บริการแบบ one stop service เพื่อขยายช่องทางอย่างต่อเนื่องไปยังกลุ่มพันธมิตรอื่นๆ โดยยังมีนโยบายที่จะขยายและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อาหารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของ Catering ซึ่งจะวิจัยพัฒนาและผลิตอาหารพร้อมทาน โดยจะขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าในช่องทางอื่นๆ เช่น กลุ่มสวัสดิการพนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล และโรงเรียนเพิ่มเติม

ปัจจุบันสินค้าในการขายของฝ่ายขายฟู้ดเซอร์วิส ภายใต้ตราซีพี ประกอบด้วย หมู ไก่ ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็ด ไข่แปรรูป อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) ไข่ไก่ และสินค้ากลุ่ม Premium เช่น หมูคุโรบูตะ ไข่โอเมก้า และปลาแพงกาเซียส ดอลลี่ หรือปลาดอลลี่นั่นเอง

ด้านอาจารย์อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา ประธานผู้บริหาร โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทย มล. พวง ทินกร กล่าวว่า โรงเรียนฯ เน้นการเรียนการสอนแบบตำรับไทย โดยมีหลักสูตรทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ การได้ร่วมมือกับซีพีเอฟในครั้งนี้ ทำให้โรงเรียนฯได้วัตถุดิบตราซีพี ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐาน และมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ที่สำคัญยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลกที่ได้มีการส่งออกไปจำหน่าย จึงมั่นใจได้ว่าการเลือกวัตถุดิบอาหารซีพี ทั้งหมู ไก่ และไข่ไก่ เพื่อประกอบเป็นอาหารก็เป็นหนึ่งในพันธกิจของโรงเรียนฯที่กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net