บมจ.ท่าอากาศยาน แถลงข่าว การนำเสนอผลการดำเนินงานและผลประกอบการของ ทอท. หรือ AOT

25 Jun 2013

กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--เพนเน็ตเทรท

บริษัท เพนเน็ตเทรท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์ของ บมจ. ท่าอากาศยานหรือ AOT ผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชียอย่างไม่หยุดยั้ง มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมร่วมงานแถลงข่าว การนำเสนอผลการดำเนินงานและผลประกอบการของ ทอท. หรือ AOT ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการบริหาร AOT, คุณพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ กรรมการรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) และผู้บริหารระดับสูงอีกมากมาย มาร่วมแถลงผลการดำเนินงาน รวมทั้งทิศทางและแผนพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคต

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการ

13.30 น. สื่อมวลชน/ นักวิเคราะห์/ ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนรับของที่ระลึก

14.00 น. รับชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ของ AOT

14.10 น. น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการบริหาร AOT กล่าวถึง วิสัยทัศน์ ทิศทาง และแผนพัฒนาของ AOT

14.30 น. คุณพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ กรรมการรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ (CEO) กล่าวถึง แผนการดำเนินงานของ AOT

14.45 น. คุณสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานแผนงานและการเงิน) หรือ CFO กล่าวถึง ผลประกอบการของ AOT

15.00 น. คำถามและคำตอบ

15.15 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหาร

15.30 น. จบงาน

-กผ-

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit