ภาพข่าว: หารือ

31 Jul 2013

กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--ธามดี พลัส

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) (ซ้าย) เข้าพบ ดร.บุญฉลอง สุทธิดารา รองผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้า ลาว จำกัด (มหาชน) เพื่อปรึกษาหารือเรื่องธุรกิจ ที่อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้า ลาว จำกัด (มหาชน) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net