ภาพข่าว: Malee มอบรายได้จากการจำหน่ายลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ตรามาลี ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

02 Aug 2013

กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--เพนเน็ตเทรท

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) มอบรายได้จากการจำหน่ายลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ขนาด 20 ออนซ์ ตรามาลี จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 231,201 บาท สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิช ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ รับมอบ โดยทางบริษัทมาลี สามพราน (จำกัด) มหาชน ยังคงเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิอย่างต่อเนื่องต่อไปในปี 2557 ด้วยเล็งเห็นถึงความต้องการเงินสนับสนุนอีกจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจที่ทางมูลนิธิรับดูแลอยู่ โดยทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ต้องการให้เด็กๆ เหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรง และได้รับการรักษาโดยทั่วถึงกัน ซึ่งทุกท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ตรามาลี (เฉพาะฉลากห่วงใยหัวใจน้อง) ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือน้องๆ ในมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ให้ได้รับการรักษา

(สำหรับท่านสื่อมวลชน) สอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม : บริษัท เพนเน็ตเทรท จำกัด ทอฝัน เพ็ชรดี (ทราย) / โทร + 66 2 681 5305-7 [email protected]

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net