ภาพข่าว: บีทีเอส มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงาน

06 Dec 2013
นายคีรี กาญจนพาสน์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานจำนวน 492 คน ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และขยันหมั่นเพียร ตามโครงการ หนูด่วนชวนขยัน ที่ Sport Hall ศูนย์ฝึกอบรม อาคารบีทีเอส สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน โดยมี นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ( 3 ซ้าย ) กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการรถไฟฟ้าบีทีเอส และพลตำรวจตรีวราห์ เอี่ยมมงคล ( 3 ขวา ) ที่ปรึกษา ให้เกียรติมาร่วมงาน
ภาพข่าว: บีทีเอส มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงาน