ทีวีไกด์: รายการ "เสน่ห์วันวาน" ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2556

09 Dec 2013
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประเทศไทย คือการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ทำให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้เกิดขึ้นจากคณะข้าราชการฝ่ายทหารบก ทหารเรือ พลเรือน และราษฎร ที่ประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า คณะราษฎร โดยมี พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าผู้ทำการยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การปฏิวัติครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนชาวสยามได้มีรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรก นอกจากเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วนั้น ยังมีสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่บ่งบอกเรื่องราว และเหตุการณ์ในช่วง 15 ปี ของยุคภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งคณะราษฎรมีบทบาทสำคัญ ที่บ่งบอกความอุดมการณ์หลักของประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนมีความเสมอภาค ร่วมรำลึก 81 ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านงานศิลป์เชิงอุดมการณ์ได้ในรายการเสน่ห์วันวาน ตอน สถาปัตยกรรมคณะราษฎร “ศาสตร์แห่งศิลป์เชิงอุดมการณ์” วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00-18.00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง 4050
ทีวีไกด์: รายการ "เสน่ห์วันวาน" ออกอากาศ วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2556
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit