ภาพข่าว: SS RFID ได้รับเกียรติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ให้แก่สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

02 Sep 2013

กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--เพนเน็ตเทรท

SS RFID ได้รับเกียรติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556ให้แก่สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

SS RFID นำทีมโดยคุณนิมิตร หงส์ยิ้ม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด (บริษัทในเครือบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT) ได้รับเกียรติจากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ในการเสวนาพิเศษ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ให้แก่ ผู้ประกอบการไทยที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับฉลากอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือ RFID Tags ที่สามารถช่วยทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และผู้ประกอบการได้รับความคุ้มค่าในการใช้เทคโนโลยีได้เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ โดยงานครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

(จากด้านซ้ายของภาพ: คุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย, คุณนิมิตร หงส์ยิ้ม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด (บริษัทในเครือบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT), คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด และดร.ประพจน์ ศรีนุวัตติวงศ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)

สอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม : บริษัท เพนเน็ตเทรท จำกัด

ทอฝัน เพ็ชรดี (ทราย) / โทร + 66 2 681 5305-7 / [email protected]

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net