สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ จัดพิธีเปิดงาน “ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชืนี”

19 Aug 2013

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--วี พีอาร์

ชื่องาน: “ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชืนี”

วันแถลงข่าว: วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 / เวลา 17:00 น.

นิทรรศการ: 21 -29 สิงคม 2556 / เวลา 10:30 -20:00 น. สถานที่: ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ หรือ The Association for the Promotion of Education in the Remote Areas under the Patronage of her Royal Highness the Princess Mother จัดงานเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ กลุ่มชั้นนำศิลปินของประเทศ และศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกันจัดนิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จ พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ภายใต้ชื่องาน “ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชืนี” ภายใต้แนวคิด สื่อศิลป์ สร้างสรรค์แบ่งปันเพื่อน้อง

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศิลปินที่ได้นำผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมมาแสดง โดยมอบรายได้สบทบทุนให้แก่โครงการมุมหนังสือ สื่อสร้างสรรค์ปัญญา และโคงการสอนน้องเรียนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาศึกษาให้เด็กในถิ่นกันดาร และสนับสนุนการสอนน้องเรียนศิลป์ ซึ่งเป็นการสร้างคนและพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ฯ และหอศิลป์แห่งชาติ จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ มีความประสงค์ขอเรียนเชิญแขก ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรมในงาน “ศิลป์เพื่อการศึกษา 81 พรรษาเทิดไท้มหาราชืนี” โดยในงานได้รับเกียรติจากคุณ ชัย โสพณพานิช ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ. กรุงเทพประกันภัย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 17:00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำหรับนิทรรศการเปิดแสดง 9 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 -29 สิงคม 2556เวลา 10:30 -20:00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม +66(0) 81 447 7481

Email: [email protected]

Facebook: สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร

Dress Code: Smart & Casual / แต่งกายสุภาพ

-กผ-