สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ ชมรม RFID THAILAND จัดแถลงข่าวเปิดตัว งาน “RFID Hero” มหกรรมเทคโนโลยีด้าน RFID ที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งปี

29 Sep 2013

กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--เพนเน็ตเทรท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรม RFID THAILAND ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี RFID ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดโลก โดยสามารถลดต้นทุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี จึงมีความประสงค์จัดงาน “RFID Hero” มหกรรมเทคโนโลยีด้าน RFID ที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งปีขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้และต่อยอดในธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ และชมรม RFID THAILAND มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวเกี่ยวกับงานครั้งนี้ขึ้นก่อน ในวันและเวลาดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00-15.30 น.

ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กำหนดการ

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียนสื่อมวลชน 13.30 น.

การแถลงข่าวเปิดตัวงาน “RFID Hero” มหกรรมเทคโนโลยีด้าน RFID ที่ยิ่งใหญ่และ

ครบวงจรที่สุดแห่งปี โดย

1. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

3. คุณนิมิตร หงษ์ยิ้ม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสเอส อาร์เอฟไอดี จำกัด

(บริษัทในเครือบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT) 15.30 น.

จบงาน -กภ-