สทป. ชวนเยาวชนร่วมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 3

10 Mar 2014
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ เข้าร่วม “ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ”ในวันที่ 6-9 พฤษภาคม 57 ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.) เพื่อศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจรวด พร้อมลงมือสร้างจรวดประดิษฐ์จริง และทดลองยิง ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรีโดยส่งบทเรียงความหัวข้อ “เทคโนโลยีอวกาศในสังคมทศวรรษหน้า”และใบสมัคร ภายใน20มีนาคมนี้
สทป. ชวนเยาวชนร่วมค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.dti.or.th, www.facebook.com/SorTorPor โทร.02-980-6688-89 ต่อ 1442,1622-24, 081-190-4246