อรรถวิทย์พณิชยการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2557

04 Mar 2014

อรรถวิทย์พณิชยการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับ ปวช. (รอบเช้า - รอบค่ำ)
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ (ใหม่เฉพาะรอบเช้า)
สาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับ ปวส. (รอบเช้า , รอบค่ำ และรอบวันอาทิตย์)
- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดการโลจิสติกส์
- English program (เฉพาะรอบเช้า)

การติดต่อสมัครเรียน
-.ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง
- ลงทะเบียน online ผ่านทาง www.atc.ac.th
โทร. 027448450-5 ต่อ 101-106
facebook.com/prattawit
www.atc.ac.th
อรรถวิทย์พณิชยการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2557