หนูด่วนชวนดูแลน้อง ครั้งที่ 10

04 Mar 2014
วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 11.00 น. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ และ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา จะไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และเล่นกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้ม พร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็นแก่เด็ก ๆ จำนวน 569 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดี) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “หนูด่วนชวนดูแลน้อง ครั้งที่ 10”