ภาพข่าว: อมตะมอบรางวัลแก่เยาวชนคนเก่ง

06 Mar 2014
คุณเอมอร ศรีตุลานนท์ ผู้จัดการอาวุโส แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด เป็นตัวแทนมอบทองคำน้ำหนัก 1 บาท ให้แก่ ด.ญ. ปิยะกมล ปลื้มกมล นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 4 ผู้ชนะการประกวดแปลความหมายคำขวัญวันเด็กประจำปี 2557