ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 5 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ JA Banks in Action หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการธนาคารแก่นักเรียนมัธยมปลายภาคภาษาอังกฤษ

20 Feb 2014
นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (แถวกลาง ที่ 7 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้กับ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล กรรมการบริหาร มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นต์ ไทยแลนด์ (Junior Achievement Thailand Foundation หรือ JA) (แถวกลาง ที่ 6 จากซ้าย) สนับสนุนโครงการ ‘JA Banks in Action’ ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการเงินการธนาคารให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภาคภาษาอังกฤษ ที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ การอบรมจะครอบคลุมการบรรยายให้ความรู้ในชั้นเรียน โดยเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ พร้อมจัดกิจกรรม ‘2013 Banks in Action Championship Competition’ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนแต่ละแห่งที่เข้าอบรมได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันตอบคำถามทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และแข่งขันบริหารธนาคารสมมติของตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ให้มีผลประกอบการสูงสุด โดยทีมนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ธนาคารได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย