ภาพข่าว: เอิร์ธ อาวเออร์ 2557 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

03 Apr 2014
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “เอิร์ธ อาวเออร์ 2557” นำโดยสุกัญญา จัทนร์ชู ผู้จัดการใหญ่ทั่วไป (ที่ 3 จากซ้าย) และผู้บริหารของโรงแรมฯ ด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นบริเวณโรงแรมฯ เป็นเวลา 60 นาที ตั้งแต่เวลา 20.30 น. – 21.30 น. เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมและสภาวะความสมดุลของโลกให้ยั่งยืนยาวนาน ซึ่งเราสามารถร่วมแรงร่วมใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้