ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนเรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านวิถีชีวิต “คนต้นน้ำ” ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ปีที่ 17

08 Apr 2014
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผนึกกำลังมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และอุทยานแห่งชาติดอย อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สานต่อโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ปีที่ 17” ภายใต้แนวคิด “คนเล็กในป่าใหญ่...เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล” ด้วยการพาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 59 คน สัมผัสประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางกิ่วแม่ปาน เพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและความสัมพันธ์ในธรรมชาติ ตลอดจนสัมผัสการใช้ชีวิตของ “คนต้นน้ำ-ชาวปกาเกอะญอ” ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติอย่างเกื้อกูล เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และหมู่บ้านสันดินแดง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-29 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา
ภาพข่าว: เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนเรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านวิถีชีวิต “คนต้นน้ำ” ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ปีที่ 17

ในภาพ: (แถวยืนที่ 2 ตรงกลาง ใส่แจ็คเก็ต นับจากขวาไปซ้าย)

  • คุณวาสนา วงศ์พรหมเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป
  • คุณวุฒิพงษ์ ดงคำฟู ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
  • คุณจณิน วัฒนปฤดา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป และเลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า