“กล่องวิเศษ” โดยอำพลฟูดส์ จับมือกับ การทางพิเศษ รณรงค์ชวนผู้ใช้ทางด่วนร่วมรักษ์โลก ปี 3

26 Mar 2014
โครงการกล่องวิเศษ โดย อำพลฟูดส์ จับมือกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดทำบันทึกลงนามข้อตกลงสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปี 3” รณรงค์เชิญชวนประชาชน และผู้ใช้ทางด่วน แกะ-ล้าง-เก็บ- ส่ง กล่องยูเอชที มารีไซเคิลผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน บริจาคให้โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 ชั้น 3 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
“กล่องวิเศษ” โดยอำพลฟูดส์ จับมือกับ การทางพิเศษ รณรงค์ชวนผู้ใช้ทางด่วนร่วมรักษ์โลก ปี 3

โครงการ กล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ว่า “ สังคม กทพ. เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Society ” การทางพิเศษ และ อำพลฟูดส์ จึงริเริ่มโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ ใน“โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” เพื่อ ให้พนักงานในองค์กร และ ประชาชน ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ร่วมลดภาวะโลกร้อน และตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกัน แกะ-ล้าง-เก็บ- ส่ง กล่องยูเอชที เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน บริจาคให้โรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนทั่วประเทศ

ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” ได้ รับการตอบรับ และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน ผู้ใช้บริการทางพิเศษเป็นจำนวนมาก ซึ่งปริมาณกล่อง ยูเอชที ที่โครงการกล่องวิเศษได้รับกลับคืนมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มีถึงประมาณ 480,000 ชิ้น ทำให้สามารถช่วยลดการเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกล่องยูเอชทีได้มากถึง 43,200 กิโลกรัม สามารถอนุรักษ์พื้นที่ป่าได้ 7,200 ตารางเมตร และสามารถลดพื้นที่จัดเก็บขยะได้ถึง 192 ตารางเมตร เลยทีเดียว และได้ทำการส่งมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ไปแล้วกว่า 200 ชุด ให้แก่ 4 โรงเรียนในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) โรงเรียนวัดเกาะแก้ว โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) และโรงเรียนบางตะบูนวิทยา ) กล่องยูเอชที จำนวน 2,500 กล่อง สามารถนำมารีไซเคิลผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ได้ 1 ชุด

“กล่องวิเศษ” โดยอำพลฟูดส์ จับมือกับ การทางพิเศษ รณรงค์ชวนผู้ใช้ทางด่วนร่วมรักษ์โลก ปี 3 “กล่องวิเศษ” โดยอำพลฟูดส์ จับมือกับ การทางพิเศษ รณรงค์ชวนผู้ใช้ทางด่วนร่วมรักษ์โลก ปี 3 “กล่องวิเศษ” โดยอำพลฟูดส์ จับมือกับ การทางพิเศษ รณรงค์ชวนผู้ใช้ทางด่วนร่วมรักษ์โลก ปี 3