วันจักรี...วันหยุดสุดหรรษา @ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

25 Mar 2014
ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ต้อนรับ “วันจักรี” 5-6 เมษายน 2557 กับ บุฟเฟ่ต์อาหารอาหารไทย 4 ภาค มื้อกลางวัน ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บาทถ้วน เด็ก ท่านละ 180 บาทถ้วน พร้อมเพลินเพลงไพเราะจากนักร้องแผ่นเสียงทองคำลินจง บุญนากรินทร์” พิเศษ! สำหรับผู้ใหญ่ 65 ปีขึ้นไป และเด็กต่ำกว่า 6 ปี มาพร้อมครอบครัว ทานฟรี !!!
วันจักรี...วันหยุดสุดหรรษา @ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งล่วงหน้าโทร. 02-575-5599 ต่อ 1411