สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย จัดสัมมนา “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ AEC”

18 Aug 2014
เนื่องด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (THAI AUTOMOTIVE JOURNALISTS ASSOCIATION – TAJA) จะดำเนินการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ

ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ AEC”

ในวันอังคาร ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้เกียรติร่วมเป็นผู้ปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าวประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก สถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และสมาคมเช่าซื้อแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนของท่าน เข้าร่วมงาน และรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว เพื่อนำเนื้อหาสาระจากการสัมมนาดังกล่าว นำเสนอผ่านสื่อของท่านในลำดับต่อไป