สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ชูครัวไทยเป็นครัวโลกบนเวทีนานาชาติ จัดใหญ่...แข่งสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล ชิดลม

04 Aug 2014
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 หรือ The 2nd Thailand Culinary World Challenge 2014 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 17,500 เหรียญสหรัฐ ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดยธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัล ชิดลม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวโลก(Thailand Food Quality to the World) ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00–21.00 น. ณ ลานมรกต เซ็นทรัล ชิดลม
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ชูครัวไทยเป็นครัวโลกบนเวทีนานาชาติ จัดใหญ่...แข่งสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล ชิดลม

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 ว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยฝ่ายเศรษฐกิจ ตระหนักดีว่าการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ในภาคธุรกิจบริการ ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นภารกิจสำคัญที่เชื่อมโยงเกื้อหนุนกันและกันกับภาคการผลิต ทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยยังคงมุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล เป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้าทั้งในด้านคุณภาพ และความปลอดภัย

“ผมขอชื่นชมหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานในวันนี้ ที่ได้ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมใจกับหน่วยงานภาครัฐ ขณะเดียวกันก็ขอชื่นชมผู้ประกอบการในภาคธุรกิจร้านอาหาร และบริการต่างๆ ที่เห็นความสำคัญของมาตรฐานการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี โดยเข้าร่วมโครงการ “ครัวอาหารของไทย ก้าวไกลมาตรฐานสากล" ที่สถาบันอาหารได้จัดทำขึ้น แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนต่างกำลังตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของประเทศไทยในเวทีโลก”

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การกระตุ้นให้เกิดการใช้วัตถุดิบไทยเพื่อปรุงอาหารผ่านรูปแบบการจัดการแข่งขันในวันนี้ เชื่อว่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอาหารไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสดีในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับอาหารไทยให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ และรสชาติ ที่สำคัญยังได้รับการพัฒนารูปลักษณ์และวิธีการนำเสนอให้สวยงาม น่าสนใจ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบไทย ตลอดจนสินค้าและบริการด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว และความพร้อมด้านการจัดงานในระดับระหว่างประเทศของไทยไปพร้อมกันอีกด้วย

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ได้ร่วมกับหน่วยงานเอกชน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมเชฟประเทศไทย (Thailand Chefs Associations) ชมรมพ่อครัว-แม่ครัวภาคเหนือ (Northern Chefs Club) สมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออก ชุมนุมเชฟอีสาน (Chef’s Association North Eastern) ชมรมพ่อครัวชะอำ-หัวหิน (Cha-am Hua Hin Chefs Club) และชมรม Thailand Culinary Academy เป็นต้น ในการจัดการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 ขึ้น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2557 บริเวณลานมรกต เซ็นทรัล ชิดลม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 17,500 เหรียญสหรัฐ โดยผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 5,000 เหรียญสหรัฐรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ 2,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร โดยมีเชฟจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์, กัมพูชา, เกาหลีใต้, สาธารณรัฐเช็ก, สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน

การจัดการแข่งขันสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การสนับสนุน ภายใต้โครงการ Thailand Food Quality to the Worldและเป็นการต่อยอดจาก “The 1st Thailand Culinary World Challenge 2013” เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีส่วนช่วยกระตุ้นและรณรงค์ให้เกิดการใช้วัตถุดิบไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมตลอดจนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านอาหาร

“นอกจากการแข่งขันทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติโดยวัตถุดิบไทยของเชฟมืออาชีพจากทั่วโลกแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร World Class Food Safety Standard in Mass Catering สำหรับร้านอาหาร หรือครัวในธุรกิจบริการ อาทิ ครัวโรงแรม ครัวโรงพยาบาล และครัวโรงเรียน ภายใต้โครงการ "โครงการครัวอาหารของไทย ก้าวไกลมาตรฐานสากล" เป็นกิจกรรมเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่สถาบันอาหารได้เข้าทำการตรวจเยี่ยมและให้การรับรองตามมาตรฐานการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในครัวผลิตอาหาร(GMP in Mass Catering)ของCODEX โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 214 รายทั่วประเทศ สำหรับการเข้ารับเกียรติบัตรในวันนี้นั้น มีผู้ประกอบการตอบรับเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 55 สถานประกอบการ”

ด้านนายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน ได้จัดให้มีนิทรรศการ 60 นวัตกรรมอาหารแห่งภูมิปัญญาไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทย(Thailand Food Forward) นอกจากนี้ยังมีบูธจากสมาคมเชฟประเทศไทย และเชฟชื่อดังจำนวน 20 บูธ ร่วมกันรังสรรค์อาหาร 60 เมนู สุดพิเศษจำหน่ายเพียง 60 บาททุกเมนู โดยรายได้จากการจำหน่ายอาหารจะมอบให้กับทีมThailand Culinary Academy และมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถ้มภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทั้งยังมีบูธจากบริษัทฯ ผู้ผลิตอาหารชั้นนำจำนวน 10 บูธและบูธจากโครงการ “Thailand Food Forward” จำนวน 10 บูธ นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีบูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ร่วมถวายพระพร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานอีกด้วย

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ชูครัวไทยเป็นครัวโลกบนเวทีนานาชาติ จัดใหญ่...แข่งสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล ชิดลม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ชูครัวไทยเป็นครัวโลกบนเวทีนานาชาติ จัดใหญ่...แข่งสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล ชิดลม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ชูครัวไทยเป็นครัวโลกบนเวทีนานาชาติ จัดใหญ่...แข่งสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล ชิดลม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ชูครัวไทยเป็นครัวโลกบนเวทีนานาชาติ จัดใหญ่...แข่งสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล ชิดลม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ชูครัวไทยเป็นครัวโลกบนเวทีนานาชาติ จัดใหญ่...แข่งสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล ชิดลม สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ชูครัวไทยเป็นครัวโลกบนเวทีนานาชาติ จัดใหญ่...แข่งสุดยอดเชฟอาหารไทยชิงแชมป์โลกครั้งที่ 2 วันที่ 1 - 3 ส.ค. นี้ ที่เซ็นทรัล ชิดลม