แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด รพ.วัฒโนสถ

17 Nov 2014
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2557 โรงพยาบาลวัฒโนสถ รณรงค์คนไทยใส่ใจคุณภาพปอด แนะนำ “แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วย CT Low Dose” ในราคา 4,500 บาท สำหรับผู้ที่มีอาการ เช่น เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร ไอบางครั้งมีเลือดสีแดงหรือสีคล้ำปนออกมา หายใจไม่สะดวก หรือหายใจสั้นลง หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพราะการการตรวจพบมะเร็งปอดในระยะแรก จะเพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างรวดเร็ว CT Low Dose เป็นการถ่ายภาพแบบเอกซเรย์สามมิติ ทำให้มองเห็นโครงสร้างภายในปอดได้ละเอียด ช่วยตรวจหาก้อนมะเร็งได้อย่างชัดเจนแม้จะมีขนาดเล็ก ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนมะเร็งจะแพร่กระจาย สามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2557 สอบถามรายละเดียดเพิ่มเติม โทร.1719เผยแแแพร่โดยบริษัท แมสคอท คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 02-732-6069-70
แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปอด รพ.วัฒโนสถ