ภาพข่าว: พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแข่งขัน “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 27”

19 Nov 2014
คุณยุวดี งานทวีกิจ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานอาวุโส ฝ่ายพันธมิตรธุรกิจและการตลาดประกันภัยโดยตรง พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 27” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และมีความสนใจต่อการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ บริเวณจัดงานบนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว หรือหน้ากระทรวงกลาโหม
ภาพข่าว: พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแข่งขัน “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 27”