มูลนิธิ EDF ร่วมวิ่งสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน 2014

30 Dec 2014
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนานำโดย นายเทรุมาสะ อาคิโอะ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการกลุ่ม มูลนิธิ EDF อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วย นายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ EDF ประเทศไทย และรองประธานกลุ่ม มูลนิธิ EDF อินเตอร์เนชั่นแนล ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิ EDF ประเทศต่างๆ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ EDF ประเทศไทย ในโอกาสร่วมวิ่งในโครงการสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน 2014 โดยทุกคนต่างสวมเสื้อสีน้ำเงินเข้มภายใต้ธีม Education for All 2020 สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาสทุกคนภายในปี พ.ศ.2563 (Education for All 2020)
มูลนิธิ EDF ร่วมวิ่งสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน 2014