สมาคมธนาคารไทย แถลงความร่วมมือโครงการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

12 Dec 2014
ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมงาน แถลงความร่วมมือโครงการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง Park A โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศปาร์ค ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

กำหนดการ

เวลา 12:30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และรับประทานของว่าง

13:00 น. แถลงความร่วมมือโครงการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดย

  • นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย
  • นายชวลิต พันธุ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ BTS
  • ดร. อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

14:50 น. กล่าวขอบคุณ โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

15:00 น. จบการแถลงข่าว