ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ร่วมแสดงพลังต้านโกง "HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน"

16 Sep 2014
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม“HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557 กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน แสดงพลังให้สังคมไทยลุกขึ้นมาร่วมกันปฏิรูปและเดินหน้าประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ร่วมแสดงพลังต้านโกง "HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน"