บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดแถลงข่าว การจัดงาน SME Thailand Expo 2014

08 Sep 2014
ด้วยทางบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้จัดงาน SME Thailand Expo 2014 ซึ่งในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน สร้างพลัง“พันธมิตรทางธุรกิจ” The Power of Partnership เพื่อร่วมกันแบ่งปันทรัพยากร ความคิด และความเชี่ยวชาญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ทั้งด้านการเงิน การตลาด การค้า และความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดการสร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าเสรีในประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ และความรู้ให้กับผู้ประกอบการเละผู้เข้าชมงาน มีองค์ความรู้ต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นจากเวทีสัมมนา เวิร์คช๊อป กิจกรรม DIY. โต๊ะให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมให้คำปรึกษาและมีโครงการดีๆ มามอบให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีในส่วนของการออกร้านของผู้ประกอบการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร สุขภาพ นวัตกรรม ดีไซน์ กรีนโปรดักส์ ฯลฯ

ทั้งนี้บริษัทมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน SME Thailand Expo 2014 ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel