ภาพข่าว: งานแถลงข่าวมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16

29 Aug 2014
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ คณะทูตจากนานาประเทศ ร่วมกันแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16 ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กันยายน ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบความสุขแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ภาพข่าว: งานแถลงข่าวมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16

ในภาพ:(แถวหน้าจากซ้าย) เจ เอส อูเบรอย กรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ, ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการจัดงานมหกรรมฯ, ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการจัดงานมหกรรมฯ, ฯพณฯ คริสตีน ชราเนอร์ บูร์เกเนอร์ เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนคณะทูต, พล.ท.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ผู้แทนหัวหน้า คสช., วาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), พิไลพรรณ สมบัติศิริ กรรมการจัดงานมหกรรมฯ, รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการจัดงานมหกรรมฯ และ สุกัญญา จันทร์ชู ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ