ขอเชิญเที่ยวชมเทศกาลสับปะรดสีแฟนซี วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 จ.สุพรรณบุรี

03 Oct 2014
ขอเชิญเที่ยวชมเทศกาลสับปะรดสีแฟนซี วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีมีการจัดสวนหลายแนวผสมผสานทั้งแบบไทย แบบบาหลี แบบญี่ปุ่น และหลากหลายรูปแบบ รวบรวมสับปะรดทั้งหมดจำนวน 13 สกุล จากทั่วประเทศและต่างประเทศ
ขอเชิญเที่ยวชมเทศกาลสับปะรดสีแฟนซี วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 จ.สุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/SuphanburiAgriculturalExtensionAndDevelopment

โทรศัพท์ : 035-437704-5 , 089-8373277, 084-4124646

ขอเชิญเที่ยวชมเทศกาลสับปะรดสีแฟนซี วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 จ.สุพรรณบุรี ขอเชิญเที่ยวชมเทศกาลสับปะรดสีแฟนซี วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 จ.สุพรรณบุรี ขอเชิญเที่ยวชมเทศกาลสับปะรดสีแฟนซี วันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 จ.สุพรรณบุรี