ภาพข่าว: เยี่ยมชมโรงงาน ไทย ออโต ทูลส์

10 Oct 2014
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ให้การต้อนรับ นายกมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบผลิต แม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่โรงงานบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ในจังหวัดปทุมธานี
ภาพข่าว: เยี่ยมชมโรงงาน ไทย ออโต ทูลส์