ภาพข่าว: อิตัลไทยอุตสาหกรรม ต้อนรับ สมาคมรถเครน

30 Sep 2014
เมื่อเร็วนี้ นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอิตัลไทย พร้อมนายอติพงษ์ พงษ์หว่าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมเกียรติ จิวิริยะวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายเครื่องจักรกลหนัก ได้ให้การต้อนรับนายสุทธิชัย ปิยะรัตนะวรสกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการรถเครน และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศักยภาพของ”ศูนย์ อิตัลไทย เซ็นเตอร์ มหาชัย” ศูนย์บริการ และจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักชั้นนำระดับโลก และยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะของทีมวิศวกร และทีมช่างของอิตัลไทยฯ รวมถึงผู้สนใจภายนอก ที่ทันสมัยในระดับสากล โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมผู้ประกอบการรถเครน และบริษัทอิตัลไทยฯในการนี้ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถเครน และคณะ ได้ร่วมทดลองขับเครื่องฝึกบังคับเสมือนจริง (Simulators) พร้อมชมเครื่องจักรกลหนักแบรนด์ชั้นนำที่จัดจำหน่าย โดยบริษัทอิตัลไทยฯ อีกด้วย
ภาพข่าว: อิตัลไทยอุตสาหกรรม ต้อนรับ สมาคมรถเครน