ภาพข่าว: พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย ร.ร.บ้านในเมือง สงขลา

26 Mar 2015
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บจก.พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยให้กับน้องๆชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านในเมือง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยเน้นในส่วนของจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย การสวมหมวกกันน็อค ท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้อง การขึ้นลงรถจักรยานยนต์ การซ้อนท้ายและการยกรถล้ม ฯ สำหรับบรรยากาศในการอบรมฯ เป็นไปอย่างสนุกสนานน้องๆให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะ
ภาพข่าว: พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย ร.ร.บ้านในเมือง สงขลา