ภาพข่าว: แถลงข่าวงาน “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติวันจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558”

13 Mar 2015
ศ.นพ. ธีระ รามสูต ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี เฉลิมฉลองครบรอบ 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2558 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมโครงการกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว และเพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ สำหรับโครงการต่างๆ โดยมี ดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ, พล.ต.ต. ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการกองการสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: แถลงข่าวงาน “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติวันจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558”

ในภาพ: (นั่งจากซ้าย) ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, พล.ต.ต. ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา, ศ.นพ. ธีระ รามสูต, ดร. ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์, พล.อ. นิพนธ์ สีตบุตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 4010 และวัลลภา จารุธีรชน รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา