ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์เชิญชวนเป็นเจ้าของสร้อยข้อมือ “เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ”

17 Mar 2015
ศิริราชมูลนิธิ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำหน่ายสร้อยข้อมือ “เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ผลิตขึ้นจากหินอเมทิสต์ พร้อมเหรียญโลหะพิมพ์ชื่อโครงการและพิมพ์เลขนูน ๖๐ จำหน่ายในราคาเส้นละ ๙๙๙ บาท รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ “๖๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี” เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ที่ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาการุณย์ และที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ของมีจำนวนจำกัด