ภาพข่าว: “นิปปอนเพนต์” จับมือ “Eazy FM 105.5” ชวนจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

20 Mar 2015
ทีมงานจิตอาสา ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ในเครือ นิปปอนเพนต์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “อีซี่ ทำดี ครั้งที่ 6 (Eazy Thumdee#6) ตามนโยบายหลักในสร้างจิตสำนึกร่วมและคืนกำไรให้สังคมของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนกับผู้ฟัง Eazy FM 105.5 เพื่อช่วยสร้างสมดุลให้ธรรมชาติและคืนความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมรักษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: “นิปปอนเพนต์” จับมือ “Eazy FM 105.5” ชวนจิตอาสาปลูกป่าชายเลน