ภาพข่าว: โทลล์เวย์ใจดีแจกจักรยานให้เด็กยากจน

20 Mar 2015
เมื่อเร็วๆนี้ นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ตัวแทน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) มอบรถจักรยาน จำนวน 25 คันในโครงการ “Tollway Smart Way” ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนสุเหร่าเขียว จ.นนทบุรี เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ พร้อมยกระดับการศึกษาของชุมชน โดยมีนายละออง กลมแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเขียว คณะครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบจักรยานด้วยความยินดี
ภาพข่าว: โทลล์เวย์ใจดีแจกจักรยานให้เด็กยากจน