เทสโก้ โลตัส ปลุกคนไทยสวมหมวกกันน็อคทั้งครอบครัวเพื่อลดการสูญเสียชีวิต

03 Mar 2015
เทสโก้ โลตัส เปิดตัวโครงการรณรงค์ “สวมหมวกกันน็อค ล็อคชีวิต พิชิตสูญเสีย” เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ให้ทุกคนในครอบครัวใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน มอก. ทุกครั้งที่ขับขี่ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมดันหมวกกันน็อคเด็ก แนวใหม่ด้วยลวดลายการ์ตูนสดใสชวนน้องๆใส่ และยังมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าให้ได้ซื้อในช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อความปลอดภัยทั้งครอบครัว
เทสโก้ โลตัส ปลุกคนไทยสวมหมวกกันน็อคทั้งครอบครัวเพื่อลดการสูญเสียชีวิต

อุบัติภัยทางถนนสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อประเทศไทย ทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่ถึง 8 ใน 10 มีสาเหตุจากจักรยานยนต์ จากข้อมูลสถิติของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ในปี 2556) พบว่า ผู้ขับขี่จักรยานยนต์กว่าครึ่งไม่สวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่ ในจำนวนนี้มีเยาวชนเพียง 7% เท่านั้นที่สวมหมวกกันน็อคขณะเดินทางกับผู้ปกครอง อีกทั้งยังพบว่าเหตุผลของการไม่สวมหมวกกันน็อคนั้นคือ การละเลยถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ดังนั้นการร่วมมือกันเพื่อรณรงค์ของหลายภาคส่วน จะช่วยตอกย้ำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์หันมาใส่ใจความปลอดภัยด้วยการสวมหมวกกันน็อคให้ตนเองและลูกหลาน จะเป็นสิ่งที่ช่วยลดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิต

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ แผนกกิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส ใส่ใจในความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในชุมชนมาโดยตลอด จึงได้อาสาเข้ามาร่วมรณรงค์เพื่อสร้างวินัยการใส่หมวกกันน็อคของทั้งผู้ใหญ่และเด็ก จึงได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดตัวโครงการรณรงค์ “สวมหมวกกันน็อค ล็อคชีวิต พิชิตสูญเสีย” โดยใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อตอกย้ำถึงอันตรายจากการละเลยการสวมหมวกกันน็อค และยังได้คัดเลือกหมวกกันน็อครุ่นใหม่ที่มีทั้งมาตรฐาน มอก. และลวดลายที่โดนใจมาวางจำหน่าย นอกจากนี้เทสโก้ โลตัสยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงหมวกกันน็อคทั้งของผู้ใหญ่และเด็กที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยการลดราคากว่า 20% ตลอดทั้งเดือนมีนาคม ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายๆ ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาใกล้บ้าน”นายบุญเกียรติ เตชมานะชัย รองประธานกรรมการฝ่ายการค้าและพาณิชย์ สินค้าอุปโภค เทสโก้ โลตัส ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกหมวกกันน็อคว่า “ประเทศไทยกำหนดมาตรฐาน มอก. 369-2539 สำหรับหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ โดยมาตรฐานได้กำหนดลักษณะที่สำคัญของหมวกกันน็อคไว้หลายประการเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดต่อศีรษะของผู้สวมใส่เป็นสำคัญ เช่น หมวกกันน็อคมาตรฐานต้องมีความแข็งแรง น้ำหนักเบาไม่เกิน 2 กิโลกรัม มีรูระบายอากาศ มีช่องฟังเสียง บังลม ต้องเป็นวัตถุโปร่งใสและไม่มีสี หมวกกันน็อคที่ผลิตขึ้นมาต้องมีการทดสอบตามมาตรฐานก่อนที่จะออกจำหน่าย ได้แก่ การทดสอบแรงกระแทกและความสามารถในการดูดซับแรงกระแทก ความทนทานต่อการเจาะทะลุจากวัตถุมีคม”

นายบุญเกียรติ กล่าวเสริมว่า “การเลือกหมวกกันน็อคไม่ใช่อะไรก็ได้ แต่จะต้องเลือกที่คุณภาพได้มาตรฐาน เพราะจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ความสวยงามของหมวกกันน็อคก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกอยากสวมใสมากขึ้น”

ทางด้านนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า “การสร้างความปลอดภัยทางถนนคือนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งเทศกาลท่องเที่ยวมักเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ และหนึ่งในความสูญเสียหลักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค หรือไม่ได้สวมหมวกที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ผ่านมา ปภ.ได้ประสานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับกระทรวง จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ปภ.เชื่อมโยงการปฏิบัติงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับช่วงเวลาในการเดินทาง และการได้รับความร่วมมือจากเทสโก้ โลตัส จัดโครงการรณรงค์ สวมหมวกกันน็อค ล็อคชีวิต พิชิตสูญเสีย จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่จะเพิ่มความใส่ใจให้แก่ประชาชนเพื่อลดการสูญเสีย”

“การสวมหมวกกันน็อคถือเป็นการลดปัจจัยเสี่ยง และลดการสูญเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน แม้ในแต่ละพื้นที่ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง แต่การเอาใจใส่ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ถือเป็นพื้นฐานของการป้องกันที่ดีที่สุด” นายอนุสรณ์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นโครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคทั้งครอบครัว เทสโก้ โลตัส จึงได้มอบหมวกกันน็อคมาตรฐาน มอก. ลวดลายใหม่ จำนวน 300 ใบ มูลค่ากว่า 1 แสนบาท ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยใช้ในการแจกจ่ายประชาชนทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และใช้รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงปิดเทอมที่กำลังมาถึงนี้ รวมถึงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะตามมาอีกด้วย ส่วนผู้บริโภคที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา โดยจะได้รับส่วนลด 20% พร้อมรับเพิ่มแต้มคลับการ์ดอีก 5,000 แต้มต่อการซื้อหมวกกันน็อคทุกใบ

เทสโก้ โลตัส ปลุกคนไทยสวมหมวกกันน็อคทั้งครอบครัวเพื่อลดการสูญเสียชีวิต