ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558

30 Apr 2015
นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ และ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานปี 2557 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ โดยมีมติอนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 3.32 บาท ซึ่งจ่ายในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 3 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 31 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.32 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558