ภาพข่าว: กระทรวงศึกษา มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ยก “ห้องเรียนแห่งอนาคต ซัมซุง” สร้างคุณประโยชน์ให้วงการศึกษา

12 Apr 2015
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเข็มเสมาคุณูปการ และใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จากการพัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต ในโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต โครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษาของซัมซุง ที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กไทย ผ่านประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีไอซีที สู่การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมี นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นผู้รับมอบ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 123 ปี ที่ หอประชุมคุรุสภา
ภาพข่าว: กระทรวงศึกษา มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ยก “ห้องเรียนแห่งอนาคต ซัมซุง” สร้างคุณประโยชน์ให้วงการศึกษา