โครงการรอบรั้วสีเขียว ประจำปี 2557

22 Jan 2015
เมื่อเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด จ.ระยอง จัดกิจกรรมโครงการ “รอบรั้วสีเขียว” ประจำปี 2557 โดยเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนโดยรอบนิคมฯ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองระกำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา โรงเรียนบ้านเขาหิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชาโรงเรียนบ้านสะพานสี่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง เข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพื่อให้รับทราบถึงการบริหารจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการบรรยายแนะนำนิคมฯ พร้อมกิจกรรมสันทนาการ และเล่นเกมส์เสริมทักษะความรู้ด้านต่างๆ พร้อมทั้งนำเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ระยอง และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรักษาโลกก่อนปิดกิจกรรมรอบรั้วสีเขียวอีกด้วย