ภาพข่าว: แนะแนวโรงเรียนเกษตรกรทำนา

16 Feb 2015
มนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด หรือ TGA Group ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร อันดับหนึ่งในประเทศไทย เป็นวิทยากรการฝึกอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนา เพื่อแนะแนวการทำเกษตรแผนใหม่ การปลูกข้าวและกำจัดวัชพืชด้วยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ แบบปลอดภัยไร้สารพิษ โดยไม่ใช้สารเคมี ในโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ คือมุ่งให้ความรู้ เพื่อปฏิวัติทางความคิด ติดอาวุธทางปัญญาเกษตรกร ณ โรงเรียนเกษตรกรทำนา อำเภอสามโคก จังหวัดอ่างทอง
ภาพข่าว: แนะแนวโรงเรียนเกษตรกรทำนา

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2000 8499