ภาพข่าว: ธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน ก้าวสู่ 20 ล้านบาท

03 Feb 2015
นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ ที่ปรึกษาเครือสหวิริยา พร้อมด้วยผู้จัดการธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน ฉลองความสำเร็จของธนาคารฯ ก้าวสู่ปีที่ 5 กับยอดกองทุนกว่า 20 ล้านบาท จาก 18 ธนาคารฯ สมาชิก 2,860 คน ผลงานแห่งความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับเครือสหวิริยา โดยเม็ดเงินดังกล่าวช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดถีงสังคมและสิ่งแวดล้อม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ