สมาคมผู้สื่อข่าวยานยนต์ จัดงานสัมมนา “ทางเลือก – ทางรอด ปลดล็อคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ”

04 Aug 2015
เนื่องด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (THAI AUTOMOTIVE JOURNALISTS ASSOCIATION - TAJA) จะดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ

"ทางเลือก – ทางรอด ปลดล็อคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย "

ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ไบเทค บางนา

โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ให้เกียรติร่วมเป็นผู้ปาฐกถาในหัวข้อดังกล่าว ประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย และศูนย์วิจัยกสิกรไทย