‘ป่อเต็กตึ๊ง’ จับมือ ‘หัวเฉียว’ มอบทุนการศึกษา ปลูกต้นกล้าพยาบาล

07 Aug 2015
ป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย รพ.หัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ เดินหน้าโครงการ “ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” มอบทุนแก่นักศึกษาพยาบาล รวม 60 ล้านบาท หวังปั้นพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ระบบ แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขของไทย
‘ป่อเต็กตึ๊ง’ จับมือ ‘หัวเฉียว’ มอบทุนการศึกษา ปลูกต้นกล้าพยาบาล

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันแถลงข่าวและมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน” ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนจบการศึกษา โดยการมอบทุนในปีการศึกษา 2558 นี้ เป็นการมอบทุนรุ่นที่ 3 จำนวน 30 ทุน วงเงินรวม 12 ล้านบาท จากโครงการต่อเนื่อง 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2556-2560

นายวิเชียร กล่าวว่า โครงการปลูกต้นกล้า 3 สถาบัน เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ในอันที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกช่วงของชีวิต ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ และตาย

“โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะมอบทุนต่อเนื่อง 5 ปี จำนวนรวม 150 ทุน วงเงินรวม 60 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 100 ทุน เป็นเงิน 40 ล้านบาท และทุนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความตั้งใจแต่ฐานะยากจนนั้นจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ” รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าว

รศ.ดร.ประจักษ์ ระบุว่า ที่ผ่านมาโครงการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาชีพพยาบาลไปแล้ว 2 รุ่น รุ่นละ 40 ทุน รวมเป็นเงิน 32 ล้านบาท ซึ่งนอกจากทุนการศึกษาแล้วมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังได้มีการจัดหาหอพักให้แก่นักศึกษาทุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา โรงพยาบาลหัวเฉียวก็จะพิจารณาให้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 4,000 บาท ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย และใช้คืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาพยาบาลเหล่านี้ก็ไม่ต้องลำบากออกไปหางานทำ โดยโรงพยาบาลหัวเฉียวจะรับเข้าทำงานทันที

ด้าน นายกอบชัย กล่าวว่า โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล สถาบัน มีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1.แก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในระบบสาธารณสุขของไทย 2.ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการรักษาพยาบาลในทุกสาขาการแพทย์ และ 3.เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

“ปัจจุบันโรงพยาบาลหัวเฉียวมีผู้ป่วยมารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคมซึ่งมีจำนวนถึง 90,000 คนต่อปี ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยประทับใจที่เราให้การดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียม นอกจากนั้นโรงพยาบาลหัวเฉียวยังมีนโยบายว่าสำหรับผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ทางโรงพยาบาลจะให้บริการรักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแต่ละปีงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยส่วนนี้จะอยู่ที่ 20-30 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงพอสมควร ทั้งนี้จากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้เราต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และพยาบาลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาลจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเสริมศักยภาพตรงนี้เพื่อให้การดูแลรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย” ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าว

‘ป่อเต็กตึ๊ง’ จับมือ ‘หัวเฉียว’ มอบทุนการศึกษา ปลูกต้นกล้าพยาบาล