ภาพข่าว: ทิสโก้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2558

20 Jul 2015
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 โดยมี ศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลิว มังกรกนก รองประธานมูลนิธิ และ อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ในฐานะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการมูลนิธิ โดยในปีนี้มูลนิธิมีแผนบริจาคทุนการศึกษาจำนวน 8,000 ทุน โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 28 ล้านบาท แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ นับเป็นปีที่ 33 ที่มูลนิธิทิสโก้ฯ บริจาคทุนมาจนถึงปัจจุบัน งานจัด ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

อนึ่ง มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิมอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 280 ล้านบาท