ภาพข่าว: พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต สอนน้องๆ เรียนรู้การบริหารจัดการเงิน

26 Jul 2015
คุณกัลยาณี วัชโรบล รองประธาน ฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มล.ปริยดา ดิศกุล ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิ จูเนียร์ อะชีฟเมนท์ ประเทศไทย และคุณสริณญา นิลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี พร้อมพนักงานจิตอาสาพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Cha-Ching in Ourselves” โดยได้ร่วมกันไปเล่านิทานความรู้รอบตัวให้แก่น้องๆ และทำกิจกรรมฐานความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงิน โดยสอดแทรกความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และหลักเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย ๆ โดยผ่านการ์ตูน “ชา-ชิ้ง” เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านการเงินทั้งสี่ประการ คือ “การหารายได้ เก็บออม จับจ่าย และแบ่งปัน” ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก มร.ควินตัน เควลย์ อดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และที่ปรึกษาอาวุโส พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสวนลุมพินี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ