TCELS จัดแถลงข่าว “ยกระดับบริกำรสุขภาพไทย ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์”

21 Aug 2015
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด แถลงข่าวเปิดตัว B-Hive1 ระบบจัดและลำเลียงยาอัตโนมัติ พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วย ลดเวลาในการรอคอย และลดข้อผิดพลาดและภาระงานเจ้าหน้าที่ ตอบโจทย์ความต้องการด้านการบริการสุขภาพของคนไทย ลดปริมาณยาเหลือทิ้ง มูลค่านับ 1,000 ล้านบาทต่อปี

จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน เข้าร่วมทำข่าว ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น.ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี